Bijzonder hoogleraar NLP

Het is bijzonder lastig om überhaupt een bijzonder hoogleraar NLP aangesteld te krijgen, maar omdat met ABC-NLP er een wetenschappelijke theorie voor NLP is ontwikkeld, is die kans er vandaag de dag wel.

Er zijn drie voorwaarden voor het aanstellen van een bijzonder hoogleraar:

  1. Het gaat om een aandachtsgebied dat een substantiële verrijking betekent van het onderwijs- en onderzoeksaanbod van een faculteit.
  2. Van studentenzijde is er een redelijke belangstelling voor.
  3. Het onderwijs goed past in het profiel van de faculteit.

Van deze drie punten is het tweede punt het minste probleem. Meestal is er onder studenten voldoende belangstelling voor NLP. Desalniettemin vergroot het de kans op een bijzondere leerstoel enorm wanneer je studenten op het bestaan van ABC-NLP wijst. Dus stuur de link naar het ABC-NLP Handboek vooral door naar iedereen van wie je vermoedt dat hij of zij interesse in NLP heeft.

De universiteiten zullen NLP niet als een substantiële verrijking zien. Gelukkig is er een flinke kans dat zij toegepaste gedragsanalyse in combinatie met hypnose wel als een substantiële verrijking zullen zien. ABC-NLP maakt duidelijk dat NLP vooral een vorm van hypnose is en dat NLP prima te onderbouwen is het toegepaste gedragsanalyse. Bovendien is toegepaste gedragsanalyse heel praktisch, wordt het al in de vorm van Organizational Behavior Management (OBM) op de Vrije Universiteit van Amsterdam gegeven en dus past het goed in het profiel van de desbetreffende faculteit.

In ruil voor het aanstellen van een bijzonder hoogleraar voor 0.2 FTE wil de universiteit alle kosten voor 5 jaar gedekt zien. De aanstelling zelf is ook voor 5 jaar. Oftewel, de Neurosofie® stichting is bezig fondsen te werven voor 250.000 euro om de bijzondere hoogleraar NLP aan te kunnen stellen. Het idee is dat wanneer de top 100 grootste NLP instituten elke 5 jaar 2500 euro doneren (ongeveer 1 NLP opleiding) dat we genoeg middelen hebben om de bijzondere leerstoel NLP mogelijk te maken.

Ook dient er een geschikte kandidaat te zijn om de positie in te vullen. Het goede nieuws is dat de Neurosofie® stichting al de toezegging heeft van een Universitair Docent dat hij op deze post zal solliciteren wanneer de mogelijkheid zich voordoet. Kortom, hoewel het een hele opgave wordt, kunnen we met vereende krachten iets heel bijzonders voor elkaar krijgen.

Op de volgende manieren kun jij meehelpen dit bijzondere project te realiseren:

  1. Meld je aan als vrijwilliger. Voor fondsenwerving bij instituten, het enthousiast maken van studenten en contacten leggen met de universiteiten kunnen we iedere vrijwilliger goed gebruiken.
  2. Stuur de informatie over ABC-NLP door naar studenten. De hoop is dat studenten niet alleen enthousiast worden over NLP, maar dat zij bijvoorbeeld ook in hun Master thesis (onderdelen van) ABC-NLP onderzoeken. Dat zorgt er ook weer voor dat hun professor ABC-NLP onder ogen krijgt.
  3. Doneer zelf. Alle kleine beetjes helpen om dit project gestalte te geven.