Positief-Bekrachtigende Breintraining voor mensen met geen budget

Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB) is een methode om mensen hun brein te trainen zodat ze beter kunnen omgaan met moeilijke omstandigheden. PBB is geheel gebaseerd op de Neurosofie® principes. Om die reden ondersteunt de Neurosofie® stichting PBB en de aan PBB gelieerde Breintraining Coöperatie, een democratische coöperatie van Personal Brein Trainers die PBB gebruiken om mensen hun brein te trainen zodat ze goed leren omgaan met moeilijke omstandigheden.

Als Neurosofie® stichting vinden wij dat iedereen met PBB zijn of haar brein dient te trainen, het liefst reeds op jonge leeftijd. Zo kunnen de PBB oefeningen prima aan kinderen worden geleerd zodat zij vanaf eind lagere school of begin middelbare school hun brein kunnen trainen om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden. Daarnaast steunt de Neurosofie® stichting het plan van de Breintraining Coöperatie om de GGZ te ontlasten. Om die reden is de de Neurosofie® stichting een actie begonnen om fondsen te werven om mensen met weinig of geen budget zodat ook zij hun brein kunnen trainen om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden.

Met de Breintraining Coöperatie is afgesproken dat de Neurosofie® stichting – indien er voldoende fondsen zijn – 90% van het laagste tarief voor Personal Breintraining vergoed. Op haar beurt heeft de Breintraining Coöperatie toegezegd dat ook de Personal Brein Trainers die normaal gesproken alleen voor het hoogste tarief werken, in dit geval voor het laagste tarief werken. Op deze manier staat Personal Breintraining met PBB voor iedereen open.

Maar om dit mogelijk te maken, is het wel nodig om de benodigde fondsen te werven. Om die reden is de Neurosofie® stichting een wervingsactie begonnen om voor 100 mensen PBB mogelijk te maken. Mocht jij bereid zijn om hier een bijdrage aan te leveren, ga dan naar de crowdfunding pagina voor het PBB fonds. Omdat de Neurosofie® stichting een officiële ANBI stichting is, kan je jouw bijdrage aftrekken van de belastingen.