Meer Dan Waar – Hoe wij het leven betekenis geven met triangulatie

Het blijkt onmogelijk te zijn om in je eentje het leven betekenis te geven. Betekenis geven, doe je samen. Dat kan zijn binnen een relatie, een gezin, een bedrijf of de samenleving. Maar nooit alleen. Triangulatie laat zien hoe je met andere mensen gezamenlijk betekenis geeft aan het leven. Triangulatie betekent uitpeilen. Aan de hand van drie punten – jezelf, de ander en de wereld – ben je in staat uit te peilen wat je zelf vindt, wat de ander vindt en hoe de wereld in elkaar steekt.

Triangulatie kan op een slimmere manier gedaan worden dan de meeste mensen doen. Dit boek legt uit hoe triangulatie werkt en hoe je met triangulatie ervoor kan zorgen dat je veel beter kan communiceren. Met je partner, je gezin, je collega’s en directeur en in de samenleving in het algemeen. Dit doe je door de zoektocht naar waarheid, verklaringen en oorzaken te vervangen door je eigen subjectieve waarschijnlijkheid.

Door meer oog te hebben voor wat wij gezamenlijk met elkaar delen in plaats van wat ons doet verschillen, ontstaat er meer ruimte voor wezenlijke communicatie. In dat proces, triangulatie dus, geef jij samen met de ander betekenis aan het leven. Welke betekenis hangt af het web van denkbeelden dat je hebt meegekregen van je ouders, de school en de staat. Maar ook van je eigen vermogen om nieuwe ervaringen op de juiste manier te interpreteren en in staat te zijn om de confrontatie aan te gaan met meningen die jou niet welgevallig zijn. 


Alle communicatie verloopt via triangulatie, maar sommige vormen van triangulatie werken beter dan andere. Met dit boek in de hand doorgrond je precies hoe communicatie werkt, hoe je betekenis aan het leven geeft en hoe je het proces van triangulatie zo goed mogelijk kan laten verlopen.