Neurosofie® is filosofie die rekening houdt met onze neurologie

Neurosofie® kiest voor waarschijnlijkheid in plaats van waarheid, voor breintypen in plaats van persoonlijkheid en intern & extern gedrag in plaats van psychologische constructen.

Neurosofie® is een partner in het filosofisch en wetenschappelijk onderbouwen van de zelfontwikkeling van de mens.

Of het nu gaat om een methodiek om mensen die in de problemen zitten uit de problemen te halen, of mensen die geen problemen hebben boven zichzelf te laten uitstijgen, Neurosofie® laat zien wat het meest waarschijnlijk werkt.

Het Neurogram® model voor breintypen

Het Neurogram® model voor breintypen is het paradepaardje van Neurosofie®. Gebaseerd op een dynamische interpretatie van de combinatie van Cybernetic Big Five Theory en de zeven primaire emoties van Jaak Panksepp geeft het Neurogram® model de meest acurate beschrijven van wat men doorgaans persoonlijkheid noemt.

ABC-NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) kampt met vele problemen waaronder onvoldoende filosofische en wetenschappelijke onderbouwing. Door NLP toe te passen op een manier die in lijn is met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse is dit euvel opgelost. ABC-NLP is geheel in lijn met Neurosofie®.

Positief-Bekrachtigende Breintraining

Omdat ABC-NLP nog teveel voor sommige partijen nog teveel verwijst naar NLP, heeft de Breintraining coöperatie Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB) ontwikkeld. PBB is geheel in lijn met Neurosofie®.

Onderzoek naar het Neurogram® model voor breintypen

In een onderzoek met 393 deelnemers bleek het Bayesiaanse netwerk model van het Neurogram® bij 372 mensen het juiste breintype te hebben gevonden. In het lopende onderzoek vinden 45 van 46 deelnemers dat de beschrijving van hun breintype volledige of in zeer hoge mate klopt.

Onderzoek naar NLP

Bij mensen die gemiddeld last hadden van ernstige psychische klachten en zich gemiddeld 80% van de tijd slecht voelden, lost NLP in 80% (49 van de 61 deelnemers) van de gevallen de situatie goed op.

Onderzoek met behulp van AI

Gebruikmakend van AI diensten, loopt er nu een onderzoek naar de werking van talloze interventies zodat én een goed beeld ontstaat wat werkt, maar dat tegelijkertijd ook diverse methoden kunnen worden vergeleken.

“De mens is een zichzelf overschattend dier. Ondanks dat we verschrikkelijk complex in elkaar zitten, zijn we ook veel simpeler dan we denken.”

Portrait for Book

Joost van der Leij

Voorzitter Neurosofie® Stichting